ARC 2300

سامانه لایه نشانی قوس کاتدی 2300

این سامانه برای پوشش دهی ورق ها و لوله های استیل (به طول 3 متر) برای اهداف تزئینی طراحی و ساخته شده است. حجم بالای محفظه در کنر استفاده از پمپ های روتس، روتاری و دیفیوژن با سرعت تخلیه بالا امکان بهره برداری هر چه بیشتر از این سامانه را فراهم آورده است.

امکان پوشش دهی بر روی انواع فلزات، سرامیک، شیشه
امکان لایه نشانی لایه های مختلف از جمله :

Ti, TiN, TiCN, Zr,ZrN,Cr,CrN