ARC 800

سامانه لایه نشانی قوس کاتدی 800

این سامانه برای ایجاد پوشش های سخت با روش قوس کاتدی طراحی و ساخته شده است. این پوشش ها که دارای مشخصاتی از جمله سختی بالا، ضریب اصطکاک پایین و مقاومت به خوردگی می باشند در صنایع قالبسازی، ابزارسازی و تولید قطعات صنعتی کاربرد دارند. لایه های TiCN،AlCrN، ZrN،TiN، CrN از جمله مواردی هستند که با این دستگاه می توان پوشش دهی کرد.