1

برای ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

تماس با ما

تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب زادگان، بن بست فاطمی
پلاک 1، طبقه 5، واحد 13

021-40660788-90
021-66084467-8
021-66068355:شماره فکس
info@ynsaleh.ir

کارشناسان فنی شـرکت یـارنیـکان صـالح آزمایشات متعددی را برای بررسـی و تاییـد کیفیـت محصـولات به کار می برند تا در نهایـت محصـول ارائـه شده از نظر کیفـی دارای شرایـط مطلـوب بـاشد. عـلاوه بر این با در نظـر گرفـتن نیـاز مشـتری در طراحـی و ساخـت دستگاه و همچنین ارائـه خدمـات پس از فـروش مناسـب سعـی در جلب رضایـت هرچـه بیشـتر مشـتریان بوده اسـت. در همین راسـتا دستگاه اپسیلون تولیـد این شـرکت، موفق به اخـذ گواهینامه CE  شـده است.