حضور شرکت یارنیکان صالح در هجدهمین نمایشگاه رنگ، رزین، پوشش های صنعتی، مواد کامپوزیتی و صنعت آبکاری