حضور یارنیکان در نمایشگاه رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و صنعت آبکاری سال 98